Trwa ładowanie proszę czekać ...

Wycena nieruchomości

29 maja 2017

Wycena nieruchomości to proces, który ma na celu określenie jaka jest rzeczywista cena nieruchomości. Do sporządzenia wyceny stosuje się różne techniki i metody, a proces, przez który należy przejść ma doprowadzić do ostatniego etapu, czyli sporządzenia operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy musi być bardzo dokładny, ponieważ jest on istotnym dokumentem. Stanowi m.in. podstawę starania się o kredyt w banku, który to chce wiedzieć jakiej wartości jest dana nieruchomość, a jeśli jest ona w trakcie budowy to określenie, jaką ma wartość część budynku do tej pory wzniesiona.

Do sporządzenia dokładnego operatu szacunkowego potrzebne są następujące informacje: stan zagospodarowania terenu, rodzaj budynku oraz jego wyposażenie w niezbędne sprzęty infrastruktury technicznej, jak również położenie budynku, czy też działki.

Ważny jest również powód sporządzenia wyceny nieruchomości. Czasem jest ona potrzebna do banku, podczas starania się o kredyt, innym razem osoba kupująca odczuwa niepewność co do ceny nieruchomości i woli posiłkować się jej wyceną. Operat jest również sporządzany, gdy rodziny zamieniają się na domy, mieszkania i nie chcą być wobec siebie stratne. Wycena nieruchomości oparta jest na spisanej na piśmie umowie o dzieło i jest kwestią odpłatną. Zazwyczaj jej koszt to około kilkuset złotych.

W umowie podany jest cel wyceny i do niego ma dążyć rzeczoznawca. Musimy podać rzeczoznawcy wszelkie informacje, które potrzebne są do operatu. Zazwyczaj robione są również zdjęcia nieruchomości.