Kategoria: Grunty

Grunty

0

Sprawdzenie działki

Plan przestrzenny w gminie – powinniśmy sprawdzić, czy w pobliżu nie planuje się np. budowy autostrady lub drogi szybkiego ruchu. Z jednej strony może to być korzystne dla nas – będzie łatwiej dojeżdżać do...

0

Uzbrojenie działki

Jest to bardzo ważna kwestia, związana z komfortem późniejszego zamieszkiwania. Musimy bowiem pamiętać, że przecież nie żyjemy w XIX w. gdzie wodę czerpało się ze studni, i chodziło za stodołę / do wychodka by...

0

Na czym polega scalenie i podział gruntów?

Podział nieruchomości jest koniczny, gdy wydzielone w wyniku podziału działki mieszczą się w granicach nieruchomości sprzed tego podziału.Podział scalenia i podziału odbywa się, gdy zgodnie ze wskazaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowaniem tego typu...

0

Scalenie i podział gruntów

Jeśli dokonujemy podziału istniejącej już działki, to powstałe nowe, wydzielone obszary muszą znajdować się w obrębie działki pierwotnej. Prawo to jednak nie dotyczy sytuacji, gdy mówimy o scaleniu i podziale gruntu.Zadaniem scalenia jest swego...