Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Decyzja o zakupie nieruchomości to dosyć poważny krok w naszym życiu. Powinniśmy kilka razy przeanalizować naszą zdolność finansową, szczególnie jeżeli mieszkanie kupujemy w kredycie bankowym. Nieprawidłowo oszacowane zdolności finansowe mogą w późniejszych latach zemścić się na nas i możemy stracić zainwestowane przez nas pieniądze oraz nieruchomości. Zakup mieszkania obarczony jest pewnym ryzykiem wynikającym ze sporego zadłużenia oraz późniejszymi wymogami, jakie powinniśmy spełnić, oraz zobowiązaniami względem sprzedającego.

Aby cała transakcja przebiegła sprawnie należy sporządzić odpowiednią umowę kupna-sprzedaży, która zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje na temat kupującego oraz sprzedającego. W umowie powinny znaleźć się też dokładne informacje o stanie technicznym nieruchomości oraz stanie prawnym m.in. na jakich gruntach leży nieruchomość, czy jest to działka własnościowa, czy też działka z użytkowaniem wieczystym.

Zazwyczaj podpisuje się dwa rodzaje umów. Pierwszym z nich jest umowa przedwstępna, która jest w pewnym rodzaju zabezpieczeniem obu stron transakcji. Tego typu umowę podpisuje się zazwyczaj w przypadku kiedy nie możemy dobić targu od razu. Umowę przedwstępną podpisujemy, jeżeli zakup ma być finansowany z kredytu bankowego lub też aktualny właściciel nie może wyprowadzić się z nieruchomości np. przez 2 miesiące, gdyż musi załatwić różne formalności i sprawy przeprowadzki.

Umowa przedwstępna powinna zawierać wszystko to, co będzie zawierała finalna umowa, na podstawie której zakupimy naszą nieruchomość. Warto jest też do umowy dołączyć dodatkowy załącznik, w którym wyszczególnimy stan techniczny nieruchomości wraz ze zdjęciami budzących nasze zastrzeżenie elementów. Zabezpiecza to obie strony przed bezpodstawnym domaganiem się zadośćuczynienia za szkody, jakie powstaną w krótkim czasie od zmiany właściciela nieruchomości.

Dobrze sporządzona umowa przedwstępna oraz umowa kupna powinna chronić obie strony transakcji przed nadużyciami lub niedomówieniami.

Możesz również polubić…