Czym jest rozgraniczenie nieruchomości?

Każda nieruchomość musi mieć jasno wyznaczone granice, tego wymaga polskie ustawodawstwo. Często jednak, zwłaszcza w przypadku gruntów zaniedbanych, znajdujących się na ziemiach pozbawionych kontroli, znalezienie granicy jest rzeczą praktycznie niemożliwą.

Podobnie jest w przypadku, gdy granice są zapisane na mapie, ale w konkretnym, faktycznym miejscu nie ma nawet ich śladu. Zatarcie granic jest również często źródłem sporów rodzinnych, czy sąsiedzkich, które mają najczęściej finał w Sądzie.

W każdej z powyższych sytuacji jedynym wyjściem jest przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości, czyli postępowania rozgraniczeniowego. Procedurę samego rozgraniczenia warunkuje ustawa z 17.05.1989 roku i pochodzi z Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Procedura ma swoje odniesienie również w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej.

Teoretycznie samo rozgraniczenie w sensie formalnym jest zbiorem przepisów administracyjnych prawa formalnego, którego zadaniem jest wyznaczanie z urzędu granic między znajdującymi się obok siebie nieruchomościami.

W praktyce czynność rozgraniczenia nieruchomości przeprowadza uprawniony do tego geodeta. Jego zadaniem jest ustalenie faktycznych granic oraz oznaczenie punktów i linii granicznych, a następnie zaznaczenie tych punktów znakami granicznymi na samym gruncie. Konieczna jest również pełna dokumentacja z przebiegu rozgraniczenia.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz