Formalności przed budową

Osoby, które planują budowę domu muszą przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa budowlanego – tak zwana samowola budowlana pociąga za sobą bowiem wysokie sankcje. Przed przystąpieniem do budowy musimy więc zająć się całym szeregiem wymaganych formalności. Pierwszym krokiem jest już sam wybór działki budowlanej. Nie każdy grunt nadaje się bowiem pod budowę . Koniecznością jest dokument, gdzie zawarta zostanie decyzja potwierdzająca, że grunt, na którym planujemy postawić dom posiada warunki do zabudowy. Chodzi tutaj oczywiście o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – wniosek o taki wypis musimy złożyć w wydziale architektury i geodezji (w urzędzie miasta lub urzędzie gminy).

Później musimy zwrócić się o wnioski o wydanie warunków technicznych dostaw mediów (chodzi o energię, gaz, wodę i kanalizację). Potrzebne nam będzie także zaświadczenie, które potwierdzi że nasza działka posiada dostęp do drogi publicznej. Następnym krokiem będzie zlecenie projektu domu. Projekt musi również zostać zaadaptowany na potrzeby konkretnej działki budowlanej. Gdy projekt będzie gotowy, musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (do Starostwa Powiatowego).

Warto pamiętać, że do wniosku musimy załączyć projekt architektoniczny, zaświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzję o warunkach zabudowy). Gdy decyzja będzie dla nas pozytywna, możemy rozpocząć prace budowlane. Koniecznie jednak należy pamiętać, aby wydział architektury Starostwa Powiatowego zawiadomić o rozpoczęciu takich prac dołączając oświadczenie kierownika budowy (na 7 dni przed przystąpieniem do budowy).

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz