Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości

Według prawa dotyczącego nieruchomości, każda działka musi mieć granice . Czasem postają sytuacje, gdzie granice uległy zatarciu, umiejscowione są na mapie, ale kwestią problemową jest odnalezienie ich na konkretnej działce. Zdarza się, że istnieje spór pomiędzy właścicielami sąsiednich działek, gdzie przebiega granica każdej z nich.

W każdym z powyższych wypadków przeprowadza się postępowanie w sprawie rozgraniczenia, które nosi nazwę postępowania rozgraniczeniowego.

Rozgraniczenie nieruchomości jest zbiorem przepisów administracyjnych, należących do prawa formalnego, który służy do wyznaczania granic pomiędzy danymi nieruchomościami, z urzędu.

W praktyce uprawniony geodeta ujednolica dokładny przebieg granic nieruchomości. Ustala położenie punktów i linii granicznych. Następnie utrwala punkty graniczne na gruncie i sporządza wszelkie potrzebne dokumenty.

Osoba, która chciałaby, aby dokonano prawidłowego rozgraniczenia danej nieruchomości, składa pismo do prezydenta miasta, burmistrza z prośbą o rozpatrzenie. Rozpoczyna się wówczas proces administracyjny. Końcowy etap, to właśnie sporządzenie operatu przez geodetę, który wykaże właściwe rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie granic nieruchomości, to nic innego jak ustalenie przebiegu istniejących granic. Rozgraniczenia nie stosuje się do ustalenia granic, które zostały już wcześniej wykazane w innym postępowaniu. Wówczas zadaniem geodety jest odnalezienie linii działek, a czynność ta nosi nazwę wznowienie granic. Jest to inny rodzaj działań.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz