Przejście z użytkowania wieczystym we własność

Pojęcie użytkowania wieczystego brzmi enigmatycznie i dla większości z nas jest nieznane, a jeśli już, to kojarzy się z odległymi czasami. Obecnie coraz mniej nieruchomości, zwłaszcza gruntów pozostaje pod pojęciem użytkowanie wieczyste. Bardzo często dochodzi do zamiany użytkowania na własność.

Teoretycznie użytkowanie wieczyste oznacza, że dana osoba dostaje od gminy, miasta konkretną nieruchomość we władanie na określony okres czasu. Użytkowanie znajduje się w obrębie działania prawa cywilnego i oddawane jest tymczasowemu właścicielowi na długi okres czasu. Zazwyczaj 40- 99 lat.

Choć użytkowanie wieczyste jest pod względem prawnym bardzo podobne do własności, to jednak w sensie faktycznym nim nie jest. Dlatego też od 2005 roku niemal każda osoba, która do tej pory posiadała tytuł do użytkowania wieczystego, nabyła prawo do wykupu nieruchomości na własność. Jedynym warunkiem było wejście w wieczyste użytkowanie przed 1990 rokiem.

Osoby, które dopełniły formalności do 2012 roku, mogły wykupić nieruchomość za symboliczną opłatą. Warunki były tak korzystne, że z możliwości przekształcenia skorzystało wiele osób, które spełniły konieczne warunki.

Najbardziej opłacalne okazało się przejście z użytkowania wieczystego we własność w przypadku mieszkań. Osoby, które żyły w trudnych warunkach finansowych mogły liczyć nawet na 90% obniżkę ceny nieruchomości.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz