Scalenie i podział gruntów

Jeśli dokonujemy podziału istniejącej już działki, to powstałe nowe, wydzielone obszary muszą znajdować się w obrębie działki pierwotnej. Prawo to jednak nie dotyczy sytuacji, gdy mówimy o scaleniu i podziale gruntu.

Zadaniem scalenia jest swego rodzaju poprawa struktury danego obszaru oraz jego funkcjonalności. Scalenia dokonuje się w momencie, gdy występuje potrzeba uporządkowania obszaru, często również zmiany klasyfikacji gruntu, jego przynależności.

Podstawą staje się plan zagospodarowania miejscowego, a decyzję o scaleniu podejmuje Gmina, na której terenie znajduje się działka. Grunt do scalenia mogą również zgłosić osoby prywatne, o ile posiadają minimum połowę udziałów w gruncie.

Procedura scalenia jest czasochłonna. Rozpoczyna się od sporządzenia projektu scalenia. Następnie pojawiają się opracowania sporządzone przez geodetów, ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej, jak również opłat adiacenckich.

Po podsumowaniu powstałej dokumentacji, przyjęciu wniosków i zastrzeżeń, rozpoczyna się proces scalenia oraz podziału. Informacja ta musi zostać przekazana do opinii publicznej, w celu sprawdzenia, czy nikt nie sprzeciwia się planom Gminy.

Konkretne działania związane z faktycznym podziałem gruntu przeprowadza geodeta. Każdą działkę pomniejsza się o teren potrzebny na poprowadzenie drogi lub powiększenie drogi już istniejącej.

Po dokonaniu scalenia następuje zamknięcie dotychczasowych ksiąg wieczystych oraz założenie nowych. Nowo powstałe granice muszą zostać jasno poprowadzone, tak aby były widoczne dla osób zainteresowanych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz