Sprawdź dokumenty przed zakupem mieszkania.

Decydując się na zakup mieszkania, często ulegam euforii i możemy pominąć bardzo istotne fakty związane z naszą nową nieruchomością. Nie powinniśmy w ten sposób do tego podchodzić, gdyż jest to jeden z największych wydatków, jaki ponosimy w naszym życiu i powinniśmy robić to bardzo rozważnie i w przemyślany sposób.

Pomijając fakt spraw oczywistych jak sprawdzenie stanu instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznej, powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze na kilka ważnych aspektów, zanim zdecydujemy się zainwestować kilkaset tysięcy złotych w nową nieruchomość. Bardzo ważny jest też stan podłóg oraz instalacji centralnego ogrzewania. Bez dobrze działającej instalacji CO możemy ponieść dosyć duże wydatki w okresie późnej jesieni oraz zimowym.

Inną ważną sprawą, jaka powinna nas interesować podczas zakupu nowego mieszkania, są kwestie prawne, a dokładniej kwestie własności. Powinniśmy dokładnie przeanalizować własność mieszkania. W wielu przypadkach kwestie te nie budzą zastrzeżeń, lecz czasem nieruchomość może posiadać nieuregulowane kwestie prawne, które mogą przysporzyć nam kłopotów.

Zwracać też powinniśmy uwagę na grunt, na jakim stoi nasza przyszła nieruchomość. Są dwie możliwości. Blok może być wybudowany na gruncie własnościowym i jest to najlepsze rozwiązanie lub też blok został postawiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. I w tym momencie mogą pojawiać się czasem problemy.

Użytkowanie wieczyste jest to specyficzna forma własności. Polega ona na oddaniu w użytkowanie na okres 99 lat gruntu budowlanego należącego np. do Urzędu Miasta, Urzędu Gminy lub skarbu państwa. Jeżeli nieuregulowane zostały podczas spisywania umowy kwestie prawne związane z dalszą umową i jej przedłużaniem możemy mieć w późniejszych latach znaczne problemy, jeżeli chodzi o np. odsprzedanie nieruchomości lub w kwestiach spadkowych. Dodatkowo opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nie są stałe i nie mamy zagwarantowane, że za kilka lat nie wzrosną.

Możesz również polubić…