Użytkowanie wieczyste a własność

Użytkowanie wieczyste powoduje, że możemy w danym miejscu mieszkać, zbudować dom, a nawet miejsce to wynająć, oddać komuś innemu w użytkowanie wieczyste, ale nie jesteśmy rzeczywistymi właścicielami danej nieruchomości. Użytkowanie wieczyste to tzw. ograniczone prawo korzystania z danej nieruchomości.

W związku z powyższym należy ponosić koszty związane z użytkowaniem gruntu, który nie jest nasz. Czasem opłaty związane z użytkowaniem są na tyle duże, że najemcy starają się o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
O prawo do własności mogą ubiegać się osoby, które po 2005 roku były użytkownikami wieczystymi danej nieruchomości, jak również osoby, spółdzielnie mieszkaniowe, które są właścicielami budynków mieszkalnych i garaży.

Osoby, które starają się o prawo do własności, muszą spełnić szereg formalności. Największy problem pojawia się w sytuacji, gdy dana nieruchomość ma kilku użytkowników wieczystych, a do prawa własności potrzeba zgody wszystkich. W takim układzie o sprawie rozstrzyga sąd.

Decyzja sądu jest nieodwołalna i obejmuje nawet tych użytkowników, którzy nie wyrażali zgody na zmianę.
Jest to sprawa administracyjna, czyli załatwiana w trybie pilnym. Jeśli nie ma przeciwwskazań, orzeczenie zostaje wydane w ciągu miesiąca i nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest płatne, stąd możliwość rozłożenia opłaty na raty, na okres 10- 20 lat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ceny nieruchomości.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz