Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces, który ma na celu określenie jaka jest rzeczywista cena nieruchomości. Do sporządzenia wyceny stosuje się różne techniki i metody, a proces, przez który należy przejść ma doprowadzić do ostatniego etapu, czyli sporządzenia operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy musi być bardzo dokładny, ponieważ jest on istotnym dokumentem. Stanowi m.in. podstawę starania się o kredyt w banku, który to chce wiedzieć jakiej wartości jest dana nieruchomość, a jeśli jest ona w trakcie budowy to określenie, jaką ma wartość część budynku do tej pory wzniesiona.

Do sporządzenia dokładnego operatu szacunkowego potrzebne są następujące informacje: stan zagospodarowania terenu, rodzaj budynku oraz jego wyposażenie w niezbędne sprzęty infrastruktury technicznej, jak również położenie budynku, czy też działki.

Ważny jest również powód sporządzenia wyceny nieruchomości. Czasem jest ona potrzebna do banku, podczas starania się o kredyt, innym razem osoba kupująca odczuwa niepewność co do ceny nieruchomości i woli posiłkować się jej wyceną. Operat jest również sporządzany, gdy rodziny zamieniają się na domy, mieszkania i nie chcą być wobec siebie stratne. Wycena nieruchomości oparta jest na spisanej na piśmie umowie o dzieło i jest kwestią odpłatną. Zazwyczaj jej koszt to około kilkuset złotych.

W umowie podany jest cel wyceny i do niego ma dążyć rzeczoznawca. Musimy podać rzeczoznawcy wszelkie informacje, które potrzebne są do operatu. Zazwyczaj robione są również zdjęcia nieruchomości.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz