Skala budownictwa w PRL i dzisiaj

Zasoby mieszkaniowe, które zamieszkuje obecnie zdecydowana większość Polaków, są pozostałościami po poprzednim systemie, więc nawet jeśli mamy co do niego wiele zastrzeżeń, na pewno miał on również pozytywne oddziaływanie na nasz kraj. Za czasów Gierka budowało się bowiem bardzo dużo i szybko. Na przestrzeni zaledwie dziewięciu lat powstało ponad 2,5 miliona nowych mieszkań, a osiedla rozrastały się w błyskawicznym tempie. Rekordowy był rok 1978, kiedy to oddano do użytku prawie 300 tysięcy mieszkań. W żadnym kolejnym roku nawet nie zbliżono się do tej liczby.

Zastanówmy się jednak, czy na pewno jest za czym tęsknić?

Na przestrzeni ostatnich lat oddano około 140 lokali mieszkalnych do użytku. Rezultat ten jest co prawda dwukrotnie słabszy niż w rekordowym roku, który pochodzi ze schyłkowych lat PRLu. Chociaż pod względem liczby mieszkań wcześniejsza epoka jest niedościgniona, to inne statystyki dają na tę kwestię różne poglądy. Zmieniła się przede wszystkim wielkość oddanej powierzchni. Kiedyś była ona średnia, obecnie buduje się większe lokale użytkowe. Dla przykładu w roku 2003 oddano do użytkowania prawie 19 tysięcy kilometrów kwadratowych, co znacznie przebija wynik z końca lat 70, gdzie lokale mieszkalne były zdecydowanie mniejsze.

Wróćmy na moment do PRLu

W tamtych czasach problem ze znalezieniem mieszkania był bardzo wyraźny i uciążliwy. Budownictwo mieszkaniowe realizowało się w takich formach jak : spółdzielcze, finansowane ze środków własnych, kredytu, dotacji budżetowej. Obok tego funkcjonowało również budownictwo komunalne, które finansował terenowy fundusz mieszkaniowy i zakłady pracy. Aby rutynowo dostać przydział na mieszkanie, trzeba było czekać i spełnić warunki, jakie wówczas przewidywało polskie prawo. Konieczne było złożenie odpowiedniego dokumentu, który potwierdzał dochód, albo zgromadzić odpowiednią część wkładu mieszkaniowego. Mieszkań brakowało, toteż często stosowano nielegalne lub mniej legalne metody. Mieszkań brakowało, toteż często stosowano nielegalne lub mniej legalne metody. Omijało się wówczas kolejki mieszkaniowe. Ludzie, którzy chcieli posiadać więcej niż jedno lokum często składali fałszywe informacje, które stwarzały pozór pilności przydziału.

Możesz również polubić…